光の羅列


hikari2_20081113122047.jpg
hikari1_20081113122035.jpg